Đặt câu hỏi(Phiên giao lưu đã kết thúc bạn không thể tiếp tục gửi câu hỏi)

Đối thoại với công chúng qua trang Thanhtravietnam.vn về các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo
x
Thi Yến (27/12/2013 10:33)
Email: - Địa chỉ: Bình Thuận
Hỏi:
Vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND, nhưng Chủ tịch UBND không ban hành Quyết định mà giao cho cơ quan chuyên môn thụ lý, báo cáo để Chủ tịch UBND ban hành quyết định giải quyết; mà Chủ tịch UBND ban hành công văn giao cho cơ quan chuyên môn ban hành quyết định phân công công chức của cơ quan đó thụ lý , sau đó cơ quan chuyên môn được Chủ tịch UBND giao thụ lý báo cáo xác minh và Chủ tịch UBND ban hành quyết định giải quyết. Thực hiện như thế có đúng không?
Đồng chí Trương Văn Nam - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang
Trả lời:
Việc giao cho cơ quan chuyên môn thụ lý là sai, bởi lẽ theo quy định về thụ lý giải quyết khiếu tại khoản 1, điều 5 thông tư số 07/2013/TT-TTCP về quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính thì:Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 hoặc lần 2 phải thụ lý giải quyết.
Không tên (27/12/2013 10:25)
Email: saphia26387@gmail.com - Địa chỉ: Quảng Ngãi
Hỏi:
Đề nghị giải thích rõ nội dung: "Yêu cầu của người khiếu nại, căn cứ của người khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại trước đó" theo mẫu số 11-KN của Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại.
Vậy cho hỏi: phần nhân thân của người khiếu nại được đề cập trong mục nào Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại?
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra
Trả lời:
Câu hỏi của bạn xin được trả lời như sau:

Theo mẫu số 11-KN ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại, phần nhân thân của người khiếu nại được ghi theo chú thích (6), trong đó ghi rõ họ, tên của người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).
Lê Thị Nụ (27/12/2013 10:12)
Email: lethinu@gmail.com - Địa chỉ: Hà Nội
Hỏi:
Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì thời gian phải giải quyết tố cáo là bao nhiêu ngày? Nếu quá thời gian quy định mà không được giải quyết thì người tố cáo phải làm gì tiếp theo?
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Vụ trường Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
1. Điều 21 Luật Tố cáo năm 2011 quy định thời hạn giải quyết tố cáo cụ thể là:
-Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.
-Trường hợp cần thiết có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày
2. Điều 27 Luật Tố cáo năm 2011 quy định: "Trường hợp quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người có trách nhiệm giải quyết tố cáo.
Lan Anh (27/12/2013 09:52)
Email: - Địa chỉ: Kiên Giang
Hỏi:
Tôi muốn hỏi người tố cáo có thể rút tố cáo không? Cơ quan chức năng xử lý thế nào khi người tố cáo rút tố cáo?
Đ/c Phí Ngọc Tuyển - Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
Người tố cáo có thể có quyền rút tố cáo. Trong trường hợp này, theo quy định tại Điều 6 Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/09/2013, trong trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo, xét thấy việc rút tố cáo là có căn cứ thì người giải quyết tố cáo không xem xét, giải quyết nội dung tố cáo đó. Trong trường hợp xét thấy hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa được phát hiện và xử lý thì người giải quyết tố cáo vẫn xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc rút tố cáo do người tố cáo bị đe dọa ép buộc thì người giải quyêt tố cáo phải áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo, xử lý nghiêm người đe dọa ép buộc, đồng thời xem xét giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật. Trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật, trốn tránh trách nhiệm hoặc vì vụ lợi thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm thì người tố cáo sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Phương Anh (27/12/2013 09:49)
Email: - Địa chỉ: Long An
Hỏi:
Tôi có gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh về quyết định của UBND huyện giải quyết giá bồi thường đất của tôi. Nhưng đến nay đã hơn 10 tháng mà UBND tỉnh không giải quyết, đồng thời cũng không nêu rõ lý do. Vậy xin hỏi: UBND tỉnh không giải quyết đơn khiếu nại của tôi đúng hay sai? Để được giải quyết đơn khiếu nại tôi phải làm gì?
Đồng chí Nguyễn Kim Châu - Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực I - Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
1. Trong câu hỏi của ông/ bà chưa nêu rõ quyết định của UBND huyện là quyết định giải quyết khiếu nại về giá bồi thường hay quyết định về giá bồi thường. Nếu quyết định của UBND huyện mà ông/ bà nói đến là quyết định giải quyết khiếu nại về bồi thường đất thì UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần 2 khi ông/ bà khiếu nại tiếp.

Nếu quyết định mà ông/ bà nói đến là quyết định quy định về giá bồi thường khi thu hồi đất của ông/ bà mà ông/ bà cho rằng bất hợp lý, không phù hợp với quy định của pháp luật, thì ông/ bà có thể khiếu nại việc này đến UBND huyện.

2. Tùy theo nội dung cụ thể, ông/ bà làm đơn khiếu nại gửi đến cơ quan có thẩm quyền như đã nêu ở trên.

Minh trí (27/12/2013 09:25)
Email: Tây Ninh - Địa chỉ: Tây Ninh
Hỏi:
QĐ giải quyết tranh chấp đất đai có phài là quyết định hành chính theo quy định trong luật KN?
Đồng chí Nguyễn Kim Châu - Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực I, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai là 1 trong những quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.
minh trí (27/12/2013 09:23)
Email: minhtri@tayninh.gov.vn - Địa chỉ: tây Ninh
Hỏi:
trình tự giải quyết kiến nghị phản ánh như thế nào?
Đồng chí Nguyễn Kim Châu - Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực I, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
Trong Luật Khiếu nại, chưa có quy định về trình tự giải quyết những việc này. Tuy nhiên, những kiến nghị phản ảnh mà công dân, tổ chức gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì cần được xử lý theo quy trình, quy chế hoạt động nội bộ của cơ quan bạn để trả lời kết quả giải quyết cho công dân biết, trừ những trường hợp có liên quan đến an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia.
Mai Phương (27/12/2013 09:13)
Email: - Địa chỉ: Kon Tum
Hỏi:
Theo luật xuất khẩu lao động (XKLĐ) thì người lao động có quyền khiếu nại các tổ chức, công ty XKLĐ, hoặc chủ sử dụng lao động tới các cơ quan có thẩm quyền...

Vậy cho em hỏi, cơ quan thẩm quyền nào sẽ giải quyết đơn khiếu nại? Nếu người lao động ra nước ngoài làm việc không đúng như trong hợp đồng đã ký ở VN thì sẽ khiếu nại tới tổ chức, đơn vị nào?
Đồng chí Nguyễn Văn Liễu, Phó Trưởng phòng Tiếp dân và Giải quyết KNTC, Bộ LĐTB&XH
Trả lời:
Nội dung mà bạn hỏi xin trả lời như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc doanh nghiệp đưa người lao động đi xuất khẩu lao động (nếu có tranh chấp xảy ra). Trường hợp người lao động không đồng ý với quyết định giải quyết của doanh nghiệp thì có quyền khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH nơi doanh nghiệp có trụ sở. Trường hợp người lao động vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH thì có quyền khiếu nại đến Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH để được xem xét giải quyết.
Sau khi Bộ Luật Lao động (sửa đổi bổ sung) có hiệu lực từ ngày 01/5/2013, thì Bộ LĐTB&XH đang dự thảo văn bản trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 04 theo hướng doanh nghiệp đưa người lao động đi XKLĐ giải quyết khiếu nại lần đầu nếu người lao động không đồng ý quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của doanh nghiệp thì có quyền khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở nơi doanh nghiệp có trụ sở, trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết của Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính ra toà án (không khiếu nại đến Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH như Nghị định số 04 quy định trước đó)
Thảo Dân (27/12/2013 08:52)
Email: - Địa chỉ: Bắc Giang
Hỏi:
Xin hỏi vụ việc ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang thì trách nhiệm của các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo ra sao?
Đồng chí Nguyễn Kim Châu - Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực I, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
Có thể nói vụ việc đó, theo quy định của pháp luật về hình sự đang được xem xét giải quyết theo trình tự tái thẩm. Do đó, cơ quan giải quyết việc này là cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Bộ Luật Tố tụng hình sự.
Hoàng Giang (27/12/2013 08:45)
Email: - Địa chỉ: Sơn La
Hỏi:
Trước đây tôi có đơn khiếu nại thi hành án (THA) dân sự huyện về việc cưỡng chế kê biên định giá tài sản không đúng giá thị trường và cao hơn số tiền phải THA. Theo quyết định giải quyết khiếu nại (QĐGQKN) của THA huyện thì tôi có quyền khiếu nại lên THA tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Tôi đã gửi khiếu nại lên THA tỉnh nhưng đơn vị này từ chối giải quyết đơn khiếu nại của tôi vì cho rằng nội dung đơn khiếu nại đã được THA huyện giải quyết bằng quyết định nói trên. THA tỉnh từ chối giải quyết khiếu nại của tôi có đúng không?
Đồng chí Nguyễn Kim Châu - Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực I, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
Theo quy định của Luật Khiếu nại, cơ quan thi hành án tỉnh có trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. Do vậy, việc từ chối giải quyết khiếu nại mà không được thể hiện bằng quyết định là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về khiếu nại. Trong trường hợp này, ông/ bà có thể làm đơn phản ảnh sự việc đến Tổng Cục thi hành án - Bộ Tư Pháp để được kiểm tra đôn đốc sự việc.
Minh Long (27/12/2013 08:42)
Email: - Địa chỉ: Hà Nội
Hỏi:
Gia đình tôi được bố mẹ chồng để lại cho một mảnh đất, chúng tôi đã xây một ngôi nhà cấp 4 trên mảnh đất đó và ở ổn định từ năm 2003 đến nay. Quá trình sử dụng, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, UBND quận Long Biên có quyết định thu hồi lại mảnh đất của gia đình tôi, do đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên UBND quận áp giá đền bù với mảnh đất của vợ chồng tôi theo giá bồi thường đối với đất lấn chiếm (350.000/m2). Tôi xin hỏi, quyết định của UBND quận Long Biên có đúng không? Việc áp giá đền bù như vậy có đúng quy định pháp luật không?
Đồng chí Nguyễn Kim Châu - Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực I, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
Trong câu hỏi của ông/ bà, không nêu rõ nguồn gốc của mảnh đất mà bố mẹ cho là đất gì (đất thổ canh, thổ cư,...) và đất này từ đâu mà có. Cho nên, nếu có căn cứ chứng minh mảnh đất nói trên là đất thổ cư, có thời gian sử dụng trước ngày 1/10/1993, thì ông/ bà có thể làm đơn khiếu nại và cung cấp các tài liệu chứng cứ có liên quan đến nguồn gốc và quá trình sử dụng, gửi đến ông chủ tịch UBND Quận để đề nghị giải quyết những vướng mắc mà ông/ bà đã đã nêu.
Hà Giang (27/12/2013 08:32)
Email: - Địa chỉ: Quảng Nam
Hỏi:
Khi phát hiện một cán bộ, công chức nhà nước đang thi hành công vụ vi phạm về pháp luật, tôi muốn tố cáo hành vi vi phạm đó của họ thì tôi phải làm thế nào? Tôi có những quyền gì và có nghĩa vụ gì?
Đồng chí Trương Văn Nam - Phó Chánh Thanh tra Bắc Giang
Trả lời:
Theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011 thì ông (bà) có quyền báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức đó dưới hai hình thức: Một là phản ánh trực tiếp, hai là phản ánh bằng đơn.
nguyen ngoc tuan (27/12/2013 08:26)
Email: - Địa chỉ: Hải Phòng
Hỏi:
Tôi xin hỏi về thời gian xác minh đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định thì thời gian xác minh, giải quyết đơn có tính các ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết hay không ? các căn cứ quy định cụ thể ?
xin chân thành cảm ơn!
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra
Trả lời:
Câu hỏi của bạn xin được trả lời như sau:

Quy trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể được thực hiện theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại, Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo. Các văn bản trên đây không quy định cụ thể về thời gian xác minh. Thời gian xác minh đối với từng vụ việc khiếu nại, tố cáo nằm trong thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, do người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo quyết định và được ghi trong Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại (Theo mẫu số 04-KN ban hành theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP), quyết định thành lập Đoàn/Tổ xác minh nội dung tố cáo (Theo mẫu số 07-TC ban hành theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP).

Theo các quy định trên đây, thời gian tiến hành xác minh được tính là số ngày làm việc, không tính ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết.
Trịnh Công Minh (27/12/2013 08:26)
Email: - Địa chỉ: Hà Nội
Hỏi:
1. Trường hợp đã thụ lý vụ việc khiếu nại, nhưng trong quá trình xác minh người khiếu nại không phối hợp cung cấp hồ sơ tài liệu và không đến làm việc theo giấy mời thì xử lý như thế nào?
2. Trong trường hợp dòng họ khiếu nại (chủ yếu là đất nhà thờ họ) thì đại diện là ai mới hợp pháp để thụ lý vụ việc ?
Đồng chí Nguyễn Kim Châu - Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực I, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
1. Trong trường hợp người khiếu nại không phối hợp cung cấp tài liệu và không đến làm việc theo giấy mời, như vậy họ đã từ bỏ quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại. Khi đó, cán bộ thụ lý cần phải lập biên bản và báo cáo sự việc này đến thủ trưởng cơ quan hoặc người ra quyết định thụ lý để cho ý kiến chỉ đạo: tiếp tục thụ lý hay chấm dứt việc thụ lý.

2. Trong trường hợp này, có 2 khả năng:

Một là: nếu đất dòng họ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì ai đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đó làm đại diện. Nếu là cả dòng họ đứng tên thì trong dòng họ phải cử đại diện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hai là: nếu đất dòng họ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì trong dòng họ phải cử đại diện là 01 người có đủ trình độ, năng lực thay mặt dòng họ để đại diện. Việc cử đại diện phải thực hiện theo thủ tục mà pháp luật quy định. Nếu việc giao dịch của dòng họ về đất này thuộc các lĩnh vực dân sự thì thủ tục cử người đại diện phải theo pháp luật về dân sự. Nếu việc giao dịch của dòng họ về đất này liên quan đến việc khiếu nại thì theo quy định của Luật Khiếu nại,...
Minh Trường (27/12/2013 08:22)
Email: dominhtruong@gmail.com - Địa chỉ: THCM
Hỏi:
Liên quan đến khoản thu mà em khiếu nại là em căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015.
Đồng chí Nguyễn Kim Châu - Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực I, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
Chưa rõ câu hỏi của bạn cụ thể là bạn khiếu nại việc gì, ở đâu?
Lý Hoàng Kiên (27/12/2013 05:59)
Email: - Địa chỉ: Đồng Xoài, Bình Phước
Hỏi:
Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo?
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra
Trả lời:
Câu hỏi của bạn Lý Hoàng Kiên (Đồng Xoài, Bình Phước) chúng tôi xin trả lời như sau:

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được quy định khá rõ tại Điều 9 Luật Tố cáo. Cụ thể là:

1. Người tố cáo có các quyền sau đây:
a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b) Được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình;
c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết quả giải quyết tố cáo;
d) Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết;
đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập;
e) Được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:
a) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;
b) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình;
d) Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.
Dương Văn Long (27/12/2013 05:57)
Email: - Địa chỉ: Cần Thơ
Hỏi:
Đơn nặc danh nhưng có nêu rõ thời gian, địa điểm, vi phạm pháp luật xảy ra thì có được thụ lý giải quyết không?
Đồng chí Nguyễn Kim Châu - Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực I - Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
Về nguyên tắc thì đơn nặc danh không được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, nếu sự việc, tình tiết nêu trong đơn có căn cứ là người thật, việc thật thì người tiếp nhận đơn phải báo cáo với thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền để quyết định việc có thụ lý hay không.
Vương Văn Thái (27/12/2013 05:55)
Email: - Địa chỉ: Hà Giang
Hỏi:
Ai là người có thẩm quyền giải quyết tố cáo?
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Vụ trường Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
Luật Tố cáo năm 2011 quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo như sau:
1. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ: (Chương 3, các điều 13, điều 14, điều 15, điều 16 và điều 17)
a. Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước gồm: Chủ tịch UBND cấp xã; Chủ tịch UBND cấp huyện; người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Tổng cục Trưởng, Cục trưởng và cấp tương đương được phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Thủ tướng Chính phủ.
b. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khác của nhà nước gồm:
Chánh án tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Tổng Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước chuyên ngành, kiểm toán nhà nước chuyên ngành; người đứng đầu cơ quan khác của nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với cán bộ là đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND giải quyết tố cáo đối với cán bộ do mình quản lý.
c. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.
d.Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội: người đứng đầu cơ quan của các tổ chức này
đ. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.
2. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: (Chương 4, điều 31):
-Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.
Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý được giao.
-Nội dung tố cáo liên quan đến chức năng nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan phải phối hợp để xác định thẩm quyền giải quyết hoặc báo cáo cơ quan cấp trên giao cho một cơ quan chủ trì giải quyết.
Tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên giải quyết
-Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết.

Hoàng Thị Bưởi (27/12/2013 05:55)
Email: - Địa chỉ: Bắc Ninh
Hỏi:
Thủ tục giải quyết tố cáo như thế nào?
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Vụ trường Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Trả lời:
Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về thủ tục giải quyết tố cáo từ điều 7 đến điều 26 cụ thể gồm: Tiếp nhận tố cáo, kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo; tiếp nhận, xử lý tố cáo tiếp và giải quyết lại tố cáo; ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo; thông báo việc thụ lý tố cáo; kế hoạch xác minh nội dung tố cáo; thông báo quyết định thành lập tổ xác minh; tiến hành xác minh nội dung tố cáo; trưng cầu giám định; báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo; kết luận nội dung tố cáo, xử lý tố cáo và công khai kết quả giải quyết tố cáo; quản lý hồ sơ giải quyết tố cáo.
Nguyễn Văn Sinh (27/12/2013 05:53)
Email: - Địa chỉ: Gia Lai
Hỏi:
Những trường hợp khiếu nại nào không được thụ lý giải quyết?
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại, có 09 trường hợp khiếu nại sẽ không được thụ lý giải quyết, cụ thể là:
1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;
5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;
7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

Theo Điều 5 của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết khiếu nại trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết nếu khiếu nại không thuộc một trong 09 trường hợp đã nêu ở trên.Scroll